Başa Dön

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR 

 

1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), İnönü Mah. Ankara Cad. Cömert İş Merkezi 19/2 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim Püresan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  (“Şirket”) ile Şirket’e ait takefresh.com.tr alan adlı websitesi (“Site”) üzerinden Site’ye Kullanım Koşulları’nı kabul ederek üye olarak yahut Site’ye üye olmaksızın ürün satın alan kişi (“Tüketici”) arasında 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir. 

 

Şirket ile Tüketici tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 

2. Tüketici, satıcı sıfatıyla hareket eden Şirket’ten ürün satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile ifası esnasında kendisi tarafından Şirket’e sunulan tüm bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

2.  KONU 

 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Tüketici’nin Site üzerinden online olarak sipariş verdiği ürünlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 

 

3.  ŞİRKET’E AİT BİLGİLER 

 

·       Unvan: Püresan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  

·       Adres: İnönü Mah. Ankara Cad. Cömert İş Merkezi 19/2 Sancaktepe/İstanbul

·       Telefon: 0216 621 94 69

·       E-mail: info@takefresh.com.tr

·       MERSIS No: 0733108098500001

 

4.  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

 

·       Ürüne İlişkin Temel Bilgiler: www.takefresh.com.tr alan adlı web sitesinde belirtilmiştir.

 

·       Ürünün Vergiler Dahil Toplam Fiyatı : www.takefresh.com.tr alan adlı web sitesinde belirtilmiştir.

 

·       Teslimat: Ürünün teslimine ilişkin masraflar, Site’de belirli bir ürüne ilişkin teslimat masraflarının Şirket’e ait olduğu belirtilmedikçe, Tüketici’ye aittir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Şirket tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Şirket, her halükârda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir. 

 

·       İade Halinde Kullanılacak Taşıyıcı Firma: Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici iade için şirketin belirteceği firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, -18 derece soğutma özelliği olan araçlarla ve taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanacak şekilde iade edebilir. 

 

·       Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Havalesi

 

5.  CAYMA HAKKI

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca; 

 

Tüketici ; kendisi veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici yahut Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Şirket’e yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici, cayma hakkını kullanmak için işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan formu doldurarak Şirket’in info@takefresh.com.tr adresine e-posta yoluyla iletmelidir.  

 

Şirket, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Şirket veya yetkilendirmiş olduğu kişiye -18 derece soğutucu özelliği olan araçla geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici, cayma hakkından feragat etmiş olur.

 

Ürün, -18 derece soğutucu özelliği olan dolapta muhafaza edilmelidir.  Belirtilen şekilde muhafaza edilmemiş ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında Tüketici’nin, cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. 

 

6.  TARAFLARIN BEYAN VE TEKEFÜLLERİ

 

1. Tüketici, Madde 5’te belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

3. Şirket, sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde Tüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Tüketici ’ye iade eder. 

 

4. Şirket, ürünün Tüketici ya da Tüketici’nin dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

 

5. Tüketici’nin Şirket’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Şirket sorumlu değildir.

 

6. Ürünün, -18 derece soğutma özelliği olan araçla gönderilmesi gereklidir. Aksi durumda ürün bozulacağı için iade kabul edilmeyecektir.

 

7.  KİŞİSEL VERİLER 

 

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında Şirket ile bazı kişisel veriler paylaşmak durumundadır. Şirket, bu kapsamda Tüketici’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik Politikası kapsamında toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüketici, site üzerinden alışveriş yaparak kişisel verilerinin Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesini kabul etmektedir.

 

8.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikâyet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre İstanbul Tüketici Hakem Heyeti’ne veya İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir. 

 

9.  KESİN DELİL

 

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket defter ve kayıtlarının HMK madde 193 kapsamında kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Site üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

EK- CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup Şirket’e e-mail yahut posta aracılığıyla iletilecektir)

 

Unvan: Püresan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  

Adres: İnönü Mah. Ankara Cad. Cömert İş Merkezi 19/2 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: 0216 621 94 69

E-mail: info@takefresh.com.tr

MERSIS No: 0733108098500001

 

İşbu formla, aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

  

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

  

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 

-Tüketicinin adı ve soyadı:

 

-Tüketicinin adresi:

  

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

 

-Tarih: